Kontakt

Informácie o tom, kto tento cirkus vedie.
Zberateľ pre zberateľov…

Prevádzkovateľ

Dušan Križka – MadGamer,
O. Plachého 59,
036 08 Martin

IČO: 46284460
DIČ: 1046368180
IČ DPH: SK1046368180

Dodávateľ je platca DPH.

Bankové spojenie

IBAN (Sl. Sporiteľňa):
SK53 0900 0000 0003 5173 1040

IBAN (Tatra banka):
SK47 1100 0000 0029 1887 8553

Kontakt

Osoba zodpovedná za prevádzku obchodu: Dušan Križka

Telefonický kontakt:
+421 915 827068
(9.00 – 17.00 hod)

E-mail:
info@popfigurky.sk

Orgán dozoru

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:
Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 041/ 7632 130
Fax. č.: 041/ 7632 139